Sikkerhetsforskrifter Ravnfloget

Ravnfloget Via Ferrata har en høydeforskjell på ca 225 m.
Her er enkle sikkerhetsforskrifter. Dette for at du skal føle at du får en trygg opplevelse og ikke utsetter deg selv eller andre for unødig fare.

Fall

Ravnfloget Via Ferrata er konstruert for å tåle vekten av personer som faller, men fallhøyden vil flere steder være betydelig. Dette i kombinasjon av at stålwiren ikke er elastisk og klatreselen har begrenset elastikk, gjør at den kraften du vil bli utsatt for ved fall kan være høy. Hvis du faller kan du også lande på utstikk, stegjern eller annet. Skulle du falle er det klart fare for at du kan bli skadet. Sikkerhetswiren må således betraktes som en sikkerhet for å spare liv.

Værforholdene

Ravnfloget Via Ferrata er konstruert med gode håndfester og stegjern slik at det vanligvis ikke er vanskelig å klatre i litt regn. Ravnfloget Via Ferrata skal aldri benyttes hvis det er tordenvær. Skulle det oppstå tordenvær under klatring skal du følge guidens instruksjoner.

Utstyr

Det er ikke tillatt å bruke egne klatreseler uten at disse godkjennes av guiden. Inklusive i billetten for turen følger godkjente seler og hjelm. Vi anbefaler å bruke tynne hansker samt sko med litt stiv såle og godt grep. Pakk litt ekstra tøy i sekken.

Se opp for steinsprang og løse gjenstander

Hvis du er uheldig å utløse en stein eller miste noe skal du umiddelbart skrike så høyt du kan ”stein”. De som klatrer nedenfor skal så raskt som mulig vende seg mot fjellet og bøye seg framover.

Vær alltid festet til wiren

Klatreselen har to karabinkroker. Disse skal til en hver tid være koplet til wiren. Når du kommer til punktet hvor wiren er koplet til fjellet tar du først og klipper en karabinkrok og fester på øvre side av festebolten, og så deretter den andre. Løs aldri begge karabinkrokene fra wiren.

Avstand

Hold god avstand. Det skal aldri være to klatrere mellom to bolter. Husk at hvis den som klatrer foran deg faller stanser vedkommende først etter å ha passert nærmeste festebolt. Følg gjerne med den som klatrer etter deg og si ifra hvis vedkommende kommer for nærme. Det er strengt forbudt å passere den som klatrer foran deg.