Sikkerhetsforskrifter Ravnfloget

Ravnfloget Via Ferrata har en høydeforskjell på ca 225 m.
Her er enkle sikkerhetsforskrifter. Dette for at du skal føle at du får en trygg opplevelse og ikke utsetter deg selv eller andre for unødig fare.

Utstyr

Det er ikke tillatt å bruke egne klatreseler uten at disse godkjennes av guiden. Inklusive i billetten for turen følger godkjente seler og hjelm. Vi anbefaler å bruke tynne hansker samt sko med litt stiv såle og godt grep. Pakk litt ekstra tøy i sekken.

Værforholdene

Ravnfloget Via Ferrata er konstruert med gode håndfester og stegjern slik at det vanligvis ikke er vanskelig å klatre i litt regn. Ravnfloget Via Ferrata skal aldri benyttes hvis det er tordenvær. Skulle det oppstå tordenvær under klatring skal du følge guidens instruksjoner.

Vær alltid festet til wiren

Klatreselen har to karabinkroker. Disse skal til en hver tid være koplet til wiren. Når du kommer til punktet hvor wiren er koplet til fjellet tar du først og klipper en karabinkrok og fester på øvre side av festebolten, og så deretter den andre. Løs aldri begge karabinkrokene fra wiren.

Se opp for steinsprang og løse gjenstander

Hvis du er uheldig å utløse en stein eller miste noe skal du umiddelbart skrike så høyt du kan ”stein”. De som klatrer nedenfor skal så raskt som mulig vende seg mot fjellet og bøye seg framover.

Avstand

Hold god avstand. Det skal aldri være to klatrere mellom to bolter. Husk at hvis den som klatrer foran deg faller stanser vedkommende først etter å ha passert nærmeste festebolt. Følg gjerne med den som klatrer etter deg og si ifra hvis vedkommende kommer for nærme. Det er strengt forbudt å passere den som klatrer foran deg.

Fall

Fall kan forekomme i en Via Ferrata. Ravnfloget Via Ferrata er konstruert for å tåle vekten av personer som faller, og man vil aldri falle lenger enn til foregående festebolt, dvs. der wire er festet til fjellet (NB! Se pkt. om avstand mellom klatrerne). Enkle slagskader kan da forekomme, men fall i Via Ferrata har sjeldent ført til alvorlige skader.